The Kelly Clarkson Show

SN 1 | EP 165 | Dakota Fanning, Mike Rowe

Kelly welcomes Dakota Fanning and Mike Rowe.

Available: NBC

Watch
The Kelly Clarkson Show
Watch Now
Season 1
;